ÖNEMLİ TARİHLER

03 Mayıs 2024

Bildirilerin tam metninin bildiri iletim sistemine yüklenmesi için son gün.

23 Haziran 2024

16 Temmuz 2024

Yazarlara bildirilerinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi.

16 Temmuz 2024

23 Temmuz 2024

Bildirilerin son halininin sisteme yüklenmesi için son gün.

14 Ağustos 2024

Kongrede bildiri sunacak yazar ve izleyicilerin kayıtları için son gün.

10-11-12 Eylül 2024

SAVTEK 2024 Kongresi, ODTÜ KKM