ÖNEMLİ TARİHLER

29 Mayıs 2022

Bildirilerin tam metninin bildiri iletim sistemine yüklenmesi için son gün.

Bildiri kayıt sistem aktiftir.

01 Temmuz 2022

Yazarlara bildirilerinin kabul edilip edilmediğinin bildirilmesi.

24 Temmuz 2022

Bildirilerin son halininin sisteme yüklenmesi için son gün.

21 Ağustos 2022

Kongrede bildiri sunacak yazar ve izleyicilerin kayıtları için son gün.

13-14-15 Eylül 2022

SAVTEK 2022 Kongresi, ODTÜ KKM